#melayang {position:fixed;_position:absolute;bottom:30px; left:0px;clip:inherit;_top:expression(document.documentElement.scrollTop+document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight); _left:expression(document.documentElement.scrollLeft+ document.documentElement.clientWidth - offsetWidth); }

Rabu, 23 Januari 2013

Semangat

menentukan jalan hidup bukanlah awal dari kehidupan...
akan tetapi nyawalah menjadi awal tanda manusia dinyatakan hidup...
nyawa kehidupan seseorang terletak pada derajat seseorang yang mampu bersinggah dan bersinggasana dalam area kerajaan hati sebagai raja yang mampu menghidupkan ruh dan mematikan nafsunya....
buatlah tantangan hidupmu menjadi peluang besar dalam perjalanan kehidupan yang mengarungi banyak proses....
fikirkan itu masak-nasak....
sertakan kalimah dzikir dalam hatimu yang masih gersang oleh tandusnya duniawi yang menyibak kalbu....
bergabunglah bersama kami di @ragam sastra bahasa
by : Rooney El-Battaty

Tidak ada komentar:

Posting Komentar